Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Димитър Иванов Стратиев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ избра Димитър Иванов Стратиев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян. 

Димитър Стратиев има над 20 години юридически стаж. В периода от 04.01.2000 г. до 03.04.2006 г. заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян, а от 03.04.2006 г. е заместник административен ръководител на районната прокуратура. Бил е и.ф. административен ръководител от 14.05.2015 г. до 01.04.2016 г. От 22.11.2016 г. е административен ръководител на Районен съд – Мадан.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Стратиев очертава следните приоритетни направления: организационно-управленски мерки за изравняване степента на натовареност на прокурорите от Районна прокуратура – Смолян с териториалните отделения в гр. Мадан и гр. Чепеларе; засилване контрола по отношение на срочността и стремеж за скъсяване на времето от извършване на престъплението до налагането и изпълнението на наказанието; приоритетно използване на института на бързото производство; подобряване качеството на прокурорските актове, с цел намаляване до минимум на върнатите от съда дела, за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения и на оправдателните присъди.

Сред предвидените мерки са приоритетно разследване и решаване на делата, които са със срок на разследване повече от една година и тези, по които има обвиняем с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, както и делата с непълнолетни извършители. Заложени са мерки за намаляване броя на спрените досъдебни производства чрез засилване контрола и повишаване ефективността на оперативно-издирвателните мероприятия, активиране работата по спрени досъдебни производства, образувани срещу известен извършител и такива разследването, по които е продължило над една година.

Своевременно ще се извършва анализ и преценка на делата с правна и фактическа сложност, като при необходимост се възлагат за разследване на следователи; ще се засили работата в екип между прокурор и оперативен работник; ще продължи утвърждаването на тенденцията за своевременно докладване на преписките от съответния полицейски служител пред наблюдаващия прокурор, както и практиката за незабавно възлагане от страна на прокурорите на постъпилите жалби и сигнали.

Предвижда се засилване на взаимодействието със специализираните контролни органи и използване на всички възможности за извършване на проверки от тяхна страна.

Сред предложените мерки са увеличаване броя на досъдебните производства, разследването по които да приключи в двумесечния срок; активизиране дейността на прокуратурата по надзора за законност; използване на възможностите за поощряване на прокурорите и служителите; повишаване професионалната им квалификация чрез участие в обучения и семинари; провеждане на обучителни мероприятия с разследващите полицаи и продължаване на сътрудничеството и периодичните срещи с различни институции.

Въпроси към кандидата зададоха главният прокурор Сотир Цацаров и членовете на колегията Гергана Мутафова, Пламен Найденов във връзка с мотивацията му за заемане на длъжността и връщане в системата на прокуратурата, реформата на съдебната карта, кадровата обезпеченост със съдебни служители и евентуални битови проблеми, наличието на затруднения в комуникацията между съда и прокуратурата в района.

Даниела Машева подкрепи кандидатурата на Димитър Стратиев, като посочи, че той притежава необходимия административен капацитет и по-голяма част от професионалния му опит е в Районна прокуратура – Смолян. Припомнено бе, че той е заемал длъжностите заместник-административен ръководител и и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура - Смолян, поради което познава добре проблематиката в прокуратурата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд