Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе събеседване с кандидата за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил на 8 май 2019 г.

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 8 май 2019 г. за дата, на която ще се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурите за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Единствен кандидат е настоящият административен ръководител Камелия Симеонова Стефанова. Във връзка с изтичането на първия ѝ мандат - на 28.04.2019 г., на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Камелия Стефанова бе определена за и. ф. административен ръководител, считано от 29.04.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд