Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Мария Русева Маркова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас на длъжност заместник на административния ръководител

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Георги Евтимов Попов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението.

Колегията, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Мария Русева Маркова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас на длъжност заместник на административния ръководител, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Маркова е назначена по предложение от Иван Кирков – административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас. Тя има над 23 години юридически стаж, от които една година като съдебен кандидат в Окръжен съд – Бургас, 9 години като следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас и 13 години на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас.

В предложението е посочено, че Мария Маркова се „отличава с висок професионализъм, резултатите ѝ за предходните години са показателни за отлично свършена работа“, ползва се с уважение сред юридическата общност в града.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд