Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Антони Лаков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв.

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Антони Лаков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Лаков е поощрен по предложение от главния прокурор на Република България. В предложението е посочено, че Антони Лаков има над 37 години юридически стаж, изцяло в системата на прокуратурата. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор в Районна прокуратура – Монтана от 27.07.1981 г. до 01.08.1983 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана от 01.08.1983 г. до 15.11.1984 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – София от 15.11.1984 г. до 01.07.1986 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово от 01.07.1986 г. до 01.01.1989 г.; заместник-районен прокурор на II районна прокуратура – София от 01.01.1989 г. до 01.04.1992 г.; прокурор в СГП от 01.04.1992 г. до 01.02.2000 г. и прокурор във ВКП от 01.02.2000 г. и към настоящия момент.

Посочено е, че прокурор Лаков притежава много добра правна подготовка, изпълнява изключително отговорно и компетентно служебните си задължения, ползва се авторитет и уважение, а с действията и поведението си допринася за издигане авторитета на съдебната власт.

С решение от днес, Антони Лаков е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от 30.04.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд