Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ВСС поощри Катя Антонова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв.

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Катя Пейкова Антонова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Антонова е поощрена по предложение от главния прокурор на Република България. Тя има над 28 години юридически стаж в системата на прокуратурата. Заемала е последователно следните длъжности: младши прокурор в Районна прокуратура – Чирпан от 14.11.1990 г. до 11.03.1991 г.; районен прокурор на Районна прокуратура – Чирпан от 11.03.1991 г. до 01.12.1995 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив от 01.12.1995 г. до 04.05.1998 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив от 04.05.1998 г. до 05.10.2014 г.; прокурор във ВКП от 05.10.2004 г. и към момента.

В предложението е посочено, че Катя Антонова притежава много добра правна подготовка, при взаимоотношенията си с магистратите и съдебните служители е принципна и коректна, а с „отговорното и при доказан професионализъм изпълнение на служебните задължения е дала своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт“.

С решение от днес, Катя Антонова е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от 03.05.2019 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд