Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС направи корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители за закупуване на техника

18 април 2019 година

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат направени корекции по бюджетите на Районен съд – Радомир с цел осигуряване на средства за закупуване на 12 броя UPS, на Районен съд – Асеновград за закупуване на преносим компютър и монитор, на Окръжен съд – Велико Търново за закупуване на 3 броя компютри, сървър висок клас, токозахранващо устройство за сървър с монтаж в комуникационен шкаф, както и три броя токозахранващи устройства и шкаф за сървър. С решение на Пленума се коригират бюджетите на Административен съд – Стара Загора с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и преносим компютър DELL, както и на UPS и мултифункционално устройство, на Районен съд – Несебър за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, мултифункционално устройство, 2 броя принтери, 3 броя UPS, 5 броя барабанни модули, 10 броя батерии за UPS и консумативи за мултифункционално устройство. Административен съд – Хасково получава финансиране за закупуване на мултифункционална копирна машина Toshiba e-Studio 2518A/4518A с удължена гаранция; Районен съд – Добрич и Районен съд – Перник с цел закупуване на копирни машини. Увеличен е също бюджетът на Районен съд – Димитровград с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик, в това число и за монтаж и демонтаж.

С решение на Пленума е увеличен бюджетът на Окръжен съд – Пазарджик с цел осигуряване на средства за съставяне на юбилейно издание по случай 140 години от създаването на съда.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за корекция по бюджета на Окръжен съд – Бургас, за закупуване на преносим компютър, поради липса на финансов ресурс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд