Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия Съвета да сключи договор за извършване на СМР на апартамент в гр. София

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „БИЛДНЕР“ ЕООД за извършване на строително-монтажни работи на апартамент в гр. София. Решението се отнася за един от двата апартамента – държавна собственост, предоставени преди месеци от Областния управител на София за управление на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд