Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ към 31.03.2019 г.

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 31.03.2019 г.

Тя се предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ в качеството му на бенефициент към 31.03.2019 г. за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Изразходваните средства по седем проекта към момента са 1 664 324,73 лв. Общият бюджет на проектите възлиза на 8 143 641,40 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд