Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие да се платят местни данъци и такси за три имота на съдебната власт

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани от Висшия съдебен съвет в община Видин и в Столична община – Красно село, както и вноска от общото задължение за административна сграда в гр. София по бул. „Витоша“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд