Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договори за управлението на имоти за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Тервел

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на срочни договори, и да сключи нови договори, с които управлението върху два имота за нуждите на Районен съд – Тервел и на Териториалното отделение - Тервел към Районна прокуратура – Добрич, се предоставя безвъзмездно и безсрочно.

Предвижда се подписване на споразумение за прекратяване на безвъзмездно право на управление върху имот – общинска собственост, за нуждите на Районен съд – Тервел, на ул. „Христо Ботев“, както и за прекратяване на Договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление върху имот – общинска собственост за нуждите на Районна прокуратура – Тервел, представляващ – част от недвижим имот с 6 броя работни помещения, сервизни и спомагателни помещения в административна сграда.

Ще бъдат сключени нови договори за учредяване на безвъзмездно право на управление на имоти – публична общинска собственост на ВСС, за нуждите на Районен съд – Тервел, и за нуждите на Териториалното отделение – Тервел към Районна прокуратура – Добрич.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд