Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от проведени международни срещи с участие на членове на Съвета и съдебни служители в АВСС

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в международна в среща по Проект на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Форум за дигитално правосъдие, проведена в периода 28-29 март 2019 г. в Лисабон, Португалия. На нея са представени презентации за приложението и практическото използване на изкуствения интелект в съдебната система и принципите, на които следва да се подчинява използването му. Обсъдена е била темата за разработване на инструменти за дигитално правосъдие.

Приет бе също доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на Висшия съдебен съвет, и Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС, от участие в третата среща на проектния екип по Проект 1 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“, проведена в периода 27 февруари – 2 март 2019 г., в гр. Рим, Италия. Те са участвали в работата на подгрупа „Индикатори за независимост и отчетност“, като са обсъдени и съгласувани различни промени в идикаторите. На пленарната сесия на форума са представени взетите решения по отношение на проучването сред ползвателите на съдилищата, плановете за подобрение, както и на въпросника за качество.

Съгласно решението докладите се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд