Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС

18 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС. Съгласно решението тя се обнародва в Държавен вестник.

Основната цел на предлаганите промени е по-широко представителство на магистратите, които не членуват в организациите по чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Съгласно мотивите към проекта на Наредба, при действащата редакция на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 8 от 08.11.2018 г. се нарушава принципът на широко представителство, каквото е необходимо за осъществяване на качествен диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на магистратите, съобразно чл. 217, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Създава се нова ал. 2 на чл. 6, съобразно която един магистрат да може да подкрепи не повече от един кандидат за член на Съвета за партньорство към ВСС по чл. 3, ал. 1, т. 3. Това обосновава провеждане на нова процедура по определяне на изборни членове на ВСС за членове на Съвета за партньорство, и подаване на заявления по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 за участие в Съвета за партньорство към ВСС, която следва да се реализира в едномесечен срок от влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8/08.11.2018 г. Промените предвиждат Пленумът на ВСС да учреди Съвета за партньорство в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

В срока за обществени консултации е получено едно становище от съдии от гр. София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд