Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВА

 

Мултилатерална стажантска програма за съдии по гражданско/търговско право и съдии по наказателно право и прокурори, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество

(IRZ Stiftung)

 

Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ Stiftung), съвместно с германския съюз на съдиите и правосъдни администрации на федералните провинции, планира да проведе стажове за съдии по гражданско/търговско право и съдии по наказателно право и прокурори.

 

            Периодът на провеждане на стажа e от 20 ноември до 6 декември 2019 г.  

 

            По възможност кандидатите следва да са по-млади, но с няколкогодишен професионален опит, както и да притежават добри познания по ежедневен и специализиран немски език, като езиковите умения ще бъдат проверени с кратък тест под формата на разговор с представител на Посолството на Германия.

 

            Организаторите ще поемат разходите за нощувки, храна, вътрешен транспорт и медицинска застраховка и еднократна сума за издръжка по време на стажа в размер на 250 евро. Разходите за международен транспорт от България до Германия и обратно са за сметка на участващото в стажа лице.

 

            Приложено може да намерите подробна информация за програмите на немски и английски език, както и формулярите за кандидатстване.

 

            При желание за участие в подбора, изпращайте попълнените документи за кандидатстване директно до Посолството на Република Германия, в срок до 1 юли 2019 г., с копие до дирекция „Международна дейност и протокол“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет, на адрес md@vss.justice.bg.

 

            Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923  и Страхил Недков – тел. 02/9151922, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд