Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

След проведеното събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТДРБ и извършеното оценяване съгласно чл. 13 и чл. 14 от Правилата за дейността на НСМГТДРБ, на основание на чл. 15 във връзка с чл. 3 от Правилата за дейността на НСМГТДРБ, конкурсната комисия обявява:

 

СПИСЪК

 на

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ в процедурата за избор на членове и национални лица за контакт на  Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

(открита с решение на СК по пр. №28/25.09.2018 г.)

 

 

N

Име

Длъжност в ОСВ

Окончателна оценка

1.

Рената Георгиева Мишонова-Хальова

съдия в Окръжен съд –Враца

5,42

2.

Галя Горанова Вълкова

съдия в Софийски районен съд

5,42

3.

Валерия Иванова Братоева-Дамгова

съдия в Софийски градски съд

5,33

4.

Валентина Тотева Бошнякова-Събинска

съдия в Окръжен съд –Смолян

5,25

5.

Величка Симеонова Борилова

съдия в Окръжен съд –Благоевград

5,17

6.

Мария Иванова Райкинска

съдия в Софийски градски съд

5,00

7.

Борис Константинов Динев  

съдия в Софийски районен съд

5,00

8.

Диян Димитров Атанасов

съдия в Районен съд –Габрово

4,83

9.

Весела Иванова Гълъбова-Илиева

съдия в Районен съд –  Варна

4,83

 

 

     Неявили се кандидати – няма.

 

      Съгласно Правилата за дейността на НСМГТДРБ, конкурсната комисия ще внесе чрез Комисия по атестирането и конкурсите към СК, предложение в Съдийската колегия на ВСС за избор на класираните кандидати, като избраните кандидати ще бъдат обявени с решение на СК. От състава на избраните кандидати Съдийската колегия на ВСС ще избере национални лица за контакт на НСМГТДРБ – едно по граждански и едно за търговски дела.

 

 

    Списъкът е публикуван на интернет страницата на ВСС на 23.04.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд