Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Форум за дигитално правосъдие

Доклад от семинара на ЕМСС за дигитално правосъдие

Доклад от Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет, от участие в среща по Проект на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Форум за дигитално правосъдие“, проведена в периода 28-29 март 2019 г., в гр. Лисабон, Португалия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд