Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възобнови производството по дисциплинарно дело № 21/2017 г. срещу Люба Петрова

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на ВСС срещу Люба Петрова.

То е образувано по предложение на административния ръководител – председател на Районен съд – Раднево, за налагане на дисциплинарно наказание на Люба Михайлова Петрова – съдия в същия съд, (временно отстранена от длъжност на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт), за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарното производство е спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от Административно процесуалния кодекс, до приключване на наказателно производство срещу Люба Петрова за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наказателното производство е финализирано с влязла в сила присъда, след постановеното от Върховния касационен съд решение № 25/22.03.2019 г. Съдийската колегия на ВСС прие, че са налице процесуалните предпоставки на чл. 328 от ЗСВ, във връзка с чл. 55, ал. 1 от АПК за възобновяване на дисциплинарното производство срещу Люба Петрова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд