Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № А-37/05.03.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Ихтиман, с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман. Той е санкциониран за допуснато нарушение по организацията на работата и движението на две наказателни дела по описа на Районен съд – Сливница. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила. Тя ще бъде приложена към кадровото досие на съдията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд