Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на три съдилища

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на три съдилища.

Марин Георгиев Маринов - досегашен председател на Окръжен съд – Варна, и избран днес за втори път за административен ръководител, ще изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 24.04.2019 г. до встъпването му в новия мандат.

Колегията определи Николай Костадинов Кънчев – административен ръководител – председател на Районен съд – Дулово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 15.05.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същото основание Володя Янков Янков – съдия в Окръжен съд – Смолян, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Мадан, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на съда. Решението е във връзка и считано от датата на встъпване на Димитър Иванов Стратиев - досега председател на Районен съд – Мадан, в длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд