Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нови дати за избор на административни ръководители на Районен съд – Велики Преслав и Районен съд - Ивайловград

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи нова дата – 14.05.2019 г., за провеждане на събеседване с допуснатите двама кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав, като за същата дата те ще бъдат уведомени. Процедурата е открита с решение на СК на ВСС по протокол № 11/27.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 30/03.04.2018 г.).

Решението е във връзка със заявление на Росица Маринова Томова – участник в процедурата, във връзка с ползван от нея платен годишен отпуск до 10.05.2019 г.

Колегията определи събеседването с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград да се проведе също на 14.05.2019 г. Процедурата е открита с решение на СК по протокол № 27/18.09.2019 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.). За участие в нея е допуснат Живко Делчев Янков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд