Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Мая Бориславова Дамянова от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, поради пенсиониране

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт Мая Бориславова Дамянова – съдия в Софийски градски съд, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложението за награждаването ѝ е направено от Алексей Трифонов - председател на Софийски градски съд, който се мотивира с проявените от нея висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Колегията освободи, поради пенсиониране, Мая Бориславова Дамянова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, считано от 16.05.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд