Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна на КАК предложение за поощряване на двама съдии

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет върна на Комисията по атестирането и конкурсите предложение за поощряване на Генчо Колев Атанасов и Златко Димитров Мазников – съдии в Районен съд – Стара Загора, с парична награда в размер на 1000 лв. Отличията са предложени от административния ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора, предвид традиционно високите резултати, отчитани през предходни години за работата на двамата магистрати.

Колегията върна предложението на КАК, за да събере данни, обосноваващи критериите по т. 17 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, публикувани на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд