Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

23 април 2019 година

Съдийската колегия на ВСС определи Петя Колева-Рушанова и Радка Дражева-Първанова – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България. Форумът ще се проведе на 24.04.2019 г. в сградата на ВСС. В него ще участват новоизбраните и предходните членове на НСММСНД, които през 2018 г. са осъществявали функциите на мрежата. За участие в него са поканени също представители на ВКС, Министерството на правосъдието, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, националният кореспондент в Европейската съдебна мрежа, прокурори – членове на Националната прокурорска мрежа, националният представител на България в Евроджъст и неговия асистент, както и представители на неправителствени организации, които имат отношение към международното сътрудничество по наказателни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд