Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи свой представител за среща с президента на „Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона“

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева – член на СК на ВСС, за участие в среща с Виктор Шахтер - президент на „Фондация за устойчиви инициативи в областта на върховенството на закона“ и придружаващия го екип, която да се проведе на 8 май 2019 от 14 часа. Целта на срещата е осигуряване на приемственост, устойчивост и задълбочаване на сътрудничеството между Съдийската колегия и Фондацията. Колегията прие за запознаване предложения от Фондацията проект на Меморандум за разбирателство.

В рамките на посещението Центърът за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд организира кръгла маса на съдебните центрове у нас, на която ще присъстват техни представители от София, Варна, Бургас, Перник, Пазарджик и други.

Г-н Шахтер е изтъкнат адвокат и медиатор с дългогодишен опит от САЩ, който транспонира своя опит в България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд