Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Измерването на натовареността на съдиите обсъдиха членове на ВСС и представители на съдебната власт на Руската федерация

24 април 2019 година

На среща във Висшия съдебен съвет с представители на Съдебния департамент и съдебната власт на Руската федерация, водени от Александър Паршин – заместник-генерален директор на Съдебния департамент към Върховния съд на Руската федерация, бе представена Системата за измерване на натовареността на съдиите в действащия към този момент неин вариант.

Посещението е свързано с разработвани от Департамента, осигуряващ административна и организационна подкрепа за съдилищата в Русия, стандарти за натовареност на съдиите.

Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия, представи предприетите от ВСС мерки за регулиране на натовареността на съдиите чрез законодателни промени с цел равномерно разпределение на делата и за облекчаване обема на работа, въвеждане на електронното правосъдие, реформа на съдебната карта, изнасяне на част от съдебните производства в квазисъдебни структури и въвеждане на софтуерен продукт Voice to text. Тя посочи, че системата за измерване на натовареността на съдиите (СИНС), възпроизвеждаща правилата за определяне натовареността на съдиите, ще функционира като модул на Единната информационна система на съдилищата, която трябва да заработи през януари 2020 г.

Калин Калпакчиев – съдия в Апелативен съд – София, бивш член на ВСС, обясни процеса на създаването на системата от предходния състав на ВСС. Той коментира детайли като изготвяне на категории по видовете дела, установяване на среднопретеглена стойност на делата, на времето за извършване на други дейности от съдията, годишното работно време, с което той разполага, формиране на коефициент за сложност, изготвяне на Правила за оценка на натовареността на съдиите и софтуерен продукт за приложението ѝ.

Гостите наблюдаваха демонстрация на Системата за измерване на натовареността, в ползваните от ВСС функционалности. Те поискаха подробности за приложението на СИНС по отношение на съдии, които работят без специализация по материя, особеностите при приложение на коефициентите за сложност – намаляващи и увеличаващи, как степента на натовареност влияе върху съдебната карта, за правомощията на ВСС по отношение на промяната на магистратските щатове и органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд