Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура, дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“

8 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 24/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от  Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд