Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Борис Димитров Тошев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

8 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Борис Димитров Тошев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Тошев е поощрен по предложение от Румен Попов –окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Борис Тошев има над 32 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. Започнал е професионалната си кариера като младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив на 16.07.1986 г., а в последствие до 30.06.2001 г. е изпълнявал длъжността заместник районен прокурор. В периода от 01.07.2001 г. до настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

В предложението за поощряването му е посочено, че „работата му като прокурор се отличава с изключителна прецизност“, както и че „притежава умението да планира и структурира, както своите, така и действията на разследващите органи при осъществяваното ръководство върху разследването на възложените му за наблюдение досъдебни производства“. Уточнено е, че при създаването на административния отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив Борис Тошев е определен за негов ръководител. Под ръководството му са извършени множество проверки по реда на надзора за законност, разпоредени от ВКП или включени в плана за дейността по основни надзори на Окръжната прокуратура през съответните години.

Отчетено е, че прокурор Тошев се отличава със своята толерантност, отзивчивост, вежливост и се ползва с висок авторитет сред магистрати и съдебни служители.

С решение от днес, Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Борис Димитров Тошев от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд