Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение заявлението от Вихра Милкова Къдринска – прокурор в Районна прокуратура – Смолян за преназначаването ѝ по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районна прокуратура – Пловдив

8 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението от Вихра Милкова Къдринска – прокурор в Районна прокуратура – Смолян за преназначаването ѝ по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районна прокуратура – Пловдив, тъй като липсват предпоставки за откриване на процедурата. Според Правилата за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ, решение за откриване на процедурата се приема след извършване на анализ на кадровото състояние на съответните органи на съдебната власт, като за възможността да участват в нея се съобщава на всички магистрати в органа.

Към момента Къдринска заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура - Смолян в резултат на преназначаването ѝ от Районна прокуратура – Чепеларе, по вече приключилия първи етап за оптимизиране структурата на районните прокуратури, считано от 01.01.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд