Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ДОПУСНАТИТЕ ДО УСТЕН ИЗПИТ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

 

Уведомяват се допуснатите до устен изпит участници по обявения конкурс за  длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища, че е извършена промяна в определените зали за провеждане на изпита.

Устният изпит ще се проведе съгласно публикувания на 24.04.2019 г. график по дати, като кандидатите, разпределени в зала 32, следва да се явят в зала 18, в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14. Актуализираният график е публикуван в раздела на конкурса и може да видите тук.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд