Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие да се предостави безвъзмездно компютърна техника на две училища в Благоевград

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд – Благоевград да предостави безвъзмездно осем компютърни конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ и осем компютърни конфигурации на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ в гр. Благоевград.

Техниката е с отпаднала необходимост за съда, тъй като работи с операционни системи, излезли от поддръжка. Директорите на двете училища са изразили съгласие и необходимост от предоставяне на компютърните конфигурации за подпомагане на учебния процес.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд