Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на ВСС, председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор на РБ, главния инспектор на ИВСС и директора на НИП за първото тримесечие на 2019 г.

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри получените и изразходвани командировъчни пари от членовете на ВСС, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на ИВСС и директора на Националния институт на правосъдието за първото тримесечие на 2019 г.

Общият размер на изплатените за периода командировъчни пари е 3980,95 лв. От тях на членовете на ВСС са изплатени 2895,19 лв., на председателя на ВКС – 143,83 лв., на председателя на ВАС – 138 лв., на главния инспектор на ИВСС – 367,30 лв., на директора на НИП – 436,63 лв. На главния прокурор и на членовете на ВСС, участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми не са изплащани командировъчни пари.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд