Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова свои представители за проучване на опита на Италия и Португалия в реформата на съдебната карта

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членове на ВСС, магистрати и представители на АВСС за участие в работни посещения в Република Италия и в Португалска Република във връзка с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“.

За периода 2 - 6 юни 2019 г. в Италия са командировани Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, Боряна Димитрова – член на ВСС и координатор по проекта, и Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проекта, както и експертните участници по проекта Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково, Асен Радев – председател на Районен съд – Бургас, Николай Георгиев – завеждащ отдел 05 „Аналитичен“ във Върховна касационна прокуратура, Чавдар Грошев – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“ в АВСС.

За периода 18 – 22 юни 2019 г. се командироват в Португалия Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, Боряна Димитрова – член на ВСС и координатор по проекта, и Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проекта, и експертните участници по проекта Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, Галатея Ханджиева-Милева – председател на Окръжен съд – Добрич, Любомир Петров – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, Ваня Цокова – районен прокурор на Районна прокуратура – Видин, и Емилия Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“ в АВСС.

Двете държави са подходящи за обмяна на опит, който да бъде съобразен при подготовката на българската реформа. Република Италия притежава ясно отчетлив процес на планиране на реформата на съдебната карта и фази, през които да премине реформата. В Португалия се наблюдават голяма част от изведените в доклад добри практики при реализираните през последните 10 години реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС в контекста на тяхната приложимост към българската съдебна система, и са направени изводи по начина на тяхното въвеждане.

Разходите за осъществяване на командировките са за сметка на бюджета на проекта, с изключение на разходите за медицински застраховки, които са за сметка на ВСС. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд