Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова свои представители за участие в Общото събрание на ЕМСС в Братислава

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Вероника Имова и Олга Керелска – членове на ВСС за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в гр. Братислава, Словакия, за периода 4 – 8 юни 2019 г.

Основната тема на събитието ще бъде „Бъдещето на върховенството на закона и правосъдието в Европа“. По време на закритата сесия на Общото събрание ще бъдат проведени избори за членове на Изпълнителния борд на ЕМСС.

По време на форума ще се състои второто издание на „Изложението на Европейската мрежа на съдебните съвети“. В него 10 членове и наблюдатели на ЕМСС ще представят своите най-иновативни и най-нови добри практики, в които успешно е постигната промяна. Целта на изложението е останалите участници да почерпят идеи и вдъхновение за дейности, които успешно да укрепят съответната съдебна система – нейната независимост, отчетност, ефикасност или достъп до правосъдие. По време на предходното Общо събрание на ЕМСС, проведено през 2018 г. в гр. Лисабон, ВСС представи Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която бе класирана на второ място и получи много висока оценка от участниците в събранието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд