Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова свой представител за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 21-23 май 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Решението е във връзка с покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия за участие в предстоящата среща на лицата за контакт на националните съдебни системи. Съгласно решение на комисия „Международна дейност“ по протокол № 40/20.11.2013 г. като лице за контакт на националните съдебни системи от страна на България и лице за контакт с ЕК за развитие на „Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието“ е определена Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд