Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи участник в Конференция за електронно правосъдие в Букурещ

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да командирова Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС за участие в Конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“. Тя се организира от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия в периода 19 - 21 май 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния. На форума ще бъде осъдено използването на новите технологии в областта на правосъдието като изкуствен интелект, блокчейн, роботизирана автоматизация на процесите и други. Целта на конференцията е да се насърчат участниците да обмислят както възможностите, така и предизвикателствата, произтичащи от бързия темп на технологичния напредък, както и философските аспекти, свързани с прилагането на този вид инструменти в областта на правосъдието.

С решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС е определен за участие в конференцията Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „ИТСС“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд