Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи експерт за участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси в Брюксел

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния секретар на ВСС да командирова Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, за участие в заседание на Работна група по гражданско правни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), за периода 9 – 10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.

На заседанието ще бъде обсъдена цифровизацията на връчването на документи и събирането на доказателства по граждански и търговски дела в контекста на предложенията за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Регламент (ЕО) № 1206/2001.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд