Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие паметни бележки от срещи на членове на Съвета с експертната мисия на ЕК по МСО

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение паметни бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, излъчени от Пленума на ВСС, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд (за срещата на 20 и 21 март 2018 г.), и главния прокурор и неговите заместници с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка, проведени на 20 и 21 март 2018 г., на 19 и 20 юни 2018 г., на 4 и 5 октомври 2018 г. и на 12 март 2019 г.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

С приемане на  паметните бележки, информацията за проведените в рамките на първата година и половина от мандата на настоящия състав на ВСС срещи с експертната мисия на ЕК, стават достояние на всички членове на Съвета, магистратите и на обществеността, което е в съответствие със следваната от ВСС политика за гласност, информираност и откритост в работата на институцията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд