Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на дисциплинарно дело срещу съдия Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на дисциплинарно дело № 52 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав. Колегията намери, че е необходимо да бъдат събрани допълнителни доказателства във връзка с изтичане на срокове по чл. 310, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗСВ.

Дисциплинарното производство срещу Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, е образувано с решение на Съдийската колегия по протокол № 51/19.12.2017 г. по предложение на административния ръководител на Районен съд – Велики Преслав за нарушения по чл. 307 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд