Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас дисциплинарно наказание – „забележка“ на Иван Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със Заповед № РД – 19-04/25.02.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас. Заповедта е приложена към кадровото дело на следовател Боев.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд