Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България - 2019 г.

ПРОТОКОЛ от Годишната среща на НСММСНД, проведена на 24.04.2019 г.

Презентация по Отчета за дейността на НСММСНД през 2018 г.

ОТЧЕТ за дейността на НСММСНД за периода 2015 г. – 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд