Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи редовен и резервен член на изпитната комисия по наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението им в НИП

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Красимира Христова Райчева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Николай Гетов Джурковски.

Колегията избра чрез жребий Ралица Симеонова-Манолова  – наказателен съдия в Софийски градски съд, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Красимира Христова Райчева.

Решението е във връзка с подадено от съдия Джурковски заявление за отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд