Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг петима съдии

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт, повиши Цветомира Димитрова Димитрова – съдия в Административен съд – Хасково, Палма Василева Тараланска-Петкова – съдия в Окръжен съд – Русе, и Людмила Добрева Григорова–Митева на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание Николай Илиев Николов – съдия в Софийския районен съд, Стела Веселинова Георгиева – съдия в Районен съд – Казанлък, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд