Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предостави на съдии от Окръжен съд – Благоевград, доклад от проверка в съда

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искането на осем съдии от Наказателното отделение при Окръжен съд – Благоевград, и им предостави доклад и приложения към него, изготвени от комисия от Апелативен съд – София, след извършване на проверка в ОС – Благоевград на 22.03.2019 г.

Докладът е изготвен във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 8/05.03.2019 г., т. 4 за упражняване на правомощията от председателя на Апелативен съд – София, по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, по сигнал за нарушения, изпратен от съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград. Те искат да получат резултатите от проверката с цел изготвяне на възражение.

С решение на Съдийската колегия по протокол 15/14.05.2019 г., т. 26 разглеждането на доклада бе отложено, за да се предостави възможност на магистратите да представят писмени възражения срещу констатациите по проверката.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд