Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прави анкетно проучване за проблемите в заповедното производство

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да бъдат изпратени писма до административните ръководители на районните съдилища в страната, с указания да се предостави за попълване от всички съдии, в срок до 15.07.2019 г., в електронен вариант „Анкета във връзка с електронизация на заповедното производство“. Информацията е необходима при изпълнението на проект „Реформа на заповедното производство по Гражданско процесуалния кодекс чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“ на Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Съгласно условията, постигнати между Програмата за структурни реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия, и изпълнителя на проекта „Ърнст енд Янг България“ ЕООД, ВСС има задължение осъществява като бенефициент по проекта логистична и експертна помощ. Реализирането на първата е свързана с провеждане на полуструктурирани интервюта и анкета с районни съдии за установяване на дълбочината и характера на проблемите в заповедното производство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд