Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Корнелия Димитрова Колева на длъжността „заместник-председател“ на Апелативен съд – Велико Търново

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Корнелия Димитрова Колева, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност.

Кандидатурата ѝ е предложена от Янко Янков – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. Той се мотивира с дългогодишния професионален стаж на съдия Колева - над 24 години, с нейния авторитет на безспорен професионалист, отлично познаващ съдебната практика, чиито съдебни актове се отличават с бързина, прецизност и високо качество.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд