Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС спря дисциплинарно дело № 4/2018 г. по описа на ВСС, до приключване на наказателното производство срещу Кръстин Димов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък

29 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 4/2018 г. по описа на ВСС до приключване на наказателното производство по НОХД № 1005/17 г., 17 състав, НО по описа на СГС с окончателен съдебен акт.

Производството е образувано по предложение на ИВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Кръстин Димов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд