Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши Анелия Георгиева Тодорова – прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

29 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, повиши на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Анелия Георгиева Тодорова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Анелия Тодорова е класирана в обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 17 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

С оглед обстоятелството, че кандидатът в конкурсната процедура заема длъжност „прокурор“ и желае да премине на длъжност в друг по вид орган, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, конкурсната комисия е проверила познанията ѝ за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд