Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие да се извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор

29 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие на основание чл. 138, т. 5 от ЗСВ да се извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор, считано от датата на вземане на решението. В размер до 8% ще бъдат актуализирани заплатите на служителите от специализираните структури и в размер до 5% на служителите от общата администрация.

Предложението за актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита е направено от главния прокурор на Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд