Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Национална конференция „За ефективността на правосъдието“ обсъжда възможни промени в съдебните производства

Водени от желанието за адекватно разрешаване на съществуващите в съдилищата проблеми, съобразявайки европейските препоръки и добри практики, както и условията, в които функционира българската съдебна система, Висшият съдебен съвет посредством Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, организират Конференция на тема „За ефективността на правосъдието“, която ще се състои на 31.05.2019 г., от 09.30 ч., гр. Бургас, х-л „Приморец“.

 Конференцията има изключително практическа насоченост и се предвижда провеждането на други подобни мероприятия като част от цикъл, водещ до реални промени и резултати.

 Конференцията се състои от два модула. Първият касае възможността за произнасяне на кратки мотиви в съдебно заседание по дела, непредставляващи фактическа и правна сложност, подсъдни на районен съд. Ще бъде предложен примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения. Предвидено е обсъждане на съществуващата възможност или необходимост от законодателни изменения в тази насока.

Втората част на конференцията ще се фокусира върху заповедното производство, като се посочат проблемите и се обсъдят предложения за промяна и постигане на по-голяма ефективност.

Като краен резултат от Конференцията се очаква предложенията и становищата на съдиите по двете теми, да се предложат на вниманието на по-горните инстанции, включително и най-вече на Върховен касационен съд, без чиято „санкция“ или „поощрение“ не би следвало да се развиват правни идеи. Надяваме се да се приеме нов стандарт, съобразен с Конституцията и законите, относно произнасянето и писането на мотиви към съдебните актове по определени дела, и да се отправят прагматични предложения за ефективно изменение на заповедното производство.

Конференцията е заявка от страна на ВСС за постигане на възможни резултати по пътя на промяната на съдебната власт.

Надяваме се да успеем с общи усилия, да отключим вратата за прагматичен дискурс и промяна.

Нека да решаваме правните проблеми съобразно нуждите на обществото, водейки се от разбирането, че правосъдието е предназначено за хората.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд