Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Трима дванадесетокласници спечелиха наградите на Висшия съдебен съвет в Националния конкурс за ученическо есе „Откровено за съдебната власт“

ВСС отличи за активно участие Националната финансово-стопанска гимназия

4 юни 2019 година

Трима ученици от 12 клас са отличени в Националния конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“. Конкурсната комисия класира на първо място Иван Мусеров – ученик в Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ в гр. Пловдив, на второ място Ева Обесникова – ученичка в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ - гр. Видин, и на трето място Георги Жечев от Седмо училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – гр. Варна. Техните есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС

Официалното обявяване на победителите и връчването на наградите – лаптоп, за първо място, и две поощрителни – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 7 юни 2019 г. Конкурсът беше обявен с решение на Пленума на ВСС по протокол № 7 от 28 март 2019 г., като за първи път в конкурсната комисия участват освен членове на ВСС и представители на МОН и на РУО – София-град. Общо 139 творби са получени в срока, определен по регламента на Националния конкурс за ученическо есе.

По решение на конкурсната комисия ще бъде връчена грамота за активно участие на Националната финансово-стопанска гимназия, чиито ученици представляват най-многобройна група сред тазгодишните участници.

В Деня на отворени врати Висшия съдебен съвет ще бъде посетен от около 200 ученици от осем столични училища и 30 младежи от училища в съдебния район на Районен съд – Девин.

Програмата за Деня на отворени врати предвижда срещи с членове на ВСС, представяне на структурата и функциите на Съвета и на съдебната власт, демонстрация на системата за гласуване и онлайн излъчването на заседанията на Пленума и на Колегиите. Ще бъдат осъществени видеоконферентни връзки с Окръжен съд – Бургас, и Апелативен съд – Пловдив. Посредством тях учениците ще получат допълнителна информация за Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, ще бъде разяснена видеоконференцията като способ за събиране на доказателства и за съкращаване на времето и разходите за разглеждане на съдебни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд