Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становище на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

5 юни 2019 година

В отговор на получени писма, с искане за становище на Съдийската колегия на ВСС, по повод медийни публикации, засягащи Светослав Славов и Николай Гунчев - съдии от Върховния административен съд, Ви информираме, че ВАС своевременно, на 22 май 2019 г., изрази позиция, предоставяйки данни и уточнения по случая, и отстоявайки техните права и интереси.

Публикувани са и декларации от Съюза на съдиите в България, и от Съюза на юристите в България.

Същевременно Инспекторатът към ВСС образува и извършва проверка в рамките на установените от закона правомощия.

Независимостта на магистратите е защитена. Предприетите действия са съобразени със Стандартите за независимостта на съдебната власт, които предвиждат незабавно публично изявление, предоставяне на уточняваща и/или допълнителна информация от съответния орган на съдебната власт; оповестяване на подкрепа от съсловните и професионални организации.

С оглед разписаното в цитирания документ (раздел III, т. 2.7.), Съдийската колегия на ВСС „реагира при изключителни кризисни ситуации – системност, ескалиране на напрежение, негативна кампания, при която са нарушени и/или засегнати фундаментални принципи, правомощия и функции на съдебната власт и съдията, политическо вмешателство или натиск от страна на друга държавна власт или медии върху съда“, каквито не са налице.

След финализиране на проверката от ИВСС и при необходимост, ВСС ще вземе отношение по посочения казус.

                                                                                                                                               СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВСС

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд